Klubaften - Tursejlads med Gimle - 17. februar kl. 19.00

Flemming Torp Petersen, der sejler X-342 GIMLE vil fortælle om sine sommerture op til og langs den fantastiske og fascinerende norske vestkyst. Beretningen bringer os til bl.a. Polarcirklen, Lofoten, Bodø, overvintring i Tromsø, sejlads om Nordkapkalotten - med billeder fra de mange havne og øer han anløb på sommerturene 2011, 2012 og 2013 på ialt næsten 6000 sømil. Hør om forberedelserne, oplevelserne og udfordringerne. 

Tursejlads onsdag den 10. februar kl. 19.00

Onsdag den 10. februar kl 19.00 holder turudvalget et orienterende møde om sommerens tursejladser med fokus på eskadresejladsen til Rügen.
Det er formanden for udvalget Jan Madsen som vil lede mødet. Det er hensigten at vi ved fælles hjælp kan tilrettelægge en tur som kan blive en succes og få mange deltagere. Hvilken vej skal vi vælge, hvor meget skal vi sejle sammen, og hvor mange havne skal vi være fælles i. Skal vi ligge for svaj eller i havn og hvilke vindstyrker vil vi sejle i. Der er mange muligheder. Mød op og vær med til at gøre turen til en succes.

 

Brev til nye medlemmer (optaget i 2015.)

Kære nye medlemmer

I har nu været medlemmer i ca. et år, og vi håber at I er glade for jeres medlemskab i Helsingør Sejlklub. I er en del af  en gruppe på mere end 90 nye medlemmer, som vi er meget glade for. Jeg håber det har været muligt at finde mange gode elementer i medlemsskabet-aktiviteter på land og til søs, sejlerskole, klubhus, stor ungdomsafdeling og flere bådtyper til medlemmernes benyttelse, medlemskab af Dansk Sejlunion med tilhørende aktiviteter og muligheder, sejlerbladet og forsikringerne.

Fællesspisning fredag den 5. februar.

Foråret nærmer sig og temperaturen stiger med antallet af solskinstimer. Det fejrer vi fredag den 5. februar kl. 18.00, hvor vi holder en fællesspisning med deltagelse af alle medlemmer, der har lyst til at investere 140 kroner i et godt måltid mad fra Kronborg Havbad - 2 retter og en kop kaffe. Baren vil være åben med de sædvanlige, attraktive priser.  Tilmelding senest torsdag den 4. kl. 12.00 ved indbetaling af 140 kroner på mobil pay 26548494 mærket fredag.

Zoom 8 træningscamp

Zoom 8 klubben holder træningscamp (no nonsens lejr) i Helsingør i dagen 5. - 7. februar. 20 - 25 sejlere og trænere samt forældre kommer til havnen fredag aften og bliver til søndag. Jollehuset vil fungere som fast base til evaluering og skippermøder.

Kontingentopkrævning

Kontingentopkrævningen udsendes fra NETS i disse dage med betalingsdato den 1. februar. Uheldigvis har jeg ikke været så heldig med formuleringen. Der står ikke hvad betalingen dækker og at det er en kontingentopkrævning. I kan imidlertid roligt betale den. Pengene registreres ved indbetaleridentifikationen på girokortet. Brug netbank - det er det billigste. Husk at vi vedtog kontingentforhøjelser ved den sidste generalforsamling. Desuden vedtog vi at gøre overgangen til pensionistkontingent automatisk ved 70 år.

Husk at tilmelde betalingen til NETS.

Per Kristiansen

Sejlsportsligaen

Hej friske sejlere.
Vi mangler nogle, unge friske sejlere til at repræsentere Helsingør Sejlklub i den danske J70 liga. Vi er igen i år tilmeldt med et hold, og det kunne være sjovt, hvis der var nogle flere deltagere således at man skal kvalificere sig. Da Helsingør Sejlklub nu er i besiddelse af et par sportsbåde er der rig mulighed for at træne/lege med henblik på en plads på ligaholdet.
Hvis ovenstående har din interesse er du velkommen til at rette henvendelse til Mikael Lohmann for at høre nærmere.

Nye Joller til klubben

Ved den ekstraordinære generalforsamling besluttedes at købe 2 J-80'ere. Den ene er modtaget og kan ses på jollepladsen. Den anden forventes til havnen den 5. februar. I den kommende tid skal vi drøfte hvorledes brugen af disse både kan organiseres. Hvem vil og kan sejle i dem, hvad skal det koste, hvordan med tidsbestilling.

Jul og Nytår nærmer sig.

Klubhuset og Cafeen er åben juleaften fra kl. 11 - 13, hvor vi mødes for at ønske hinanden glædelig jul.

Nyårsaften er der Nytårskur, hvor baren holder åben fra kl. 11 - 14.
Kl 12. starter afdelingsformændene med at slå på klokken og fortælle lidt om hvad der er sket i året der gik.

 

Sider