Nu starter lørdagssejladserne

Vi starter sejladsen kl. 13.30 og mødes i klubhuset ca. 1 time før for at aftale detaljerne, hvis der er problemer med  bemandingen eller driften af Maja eller vejret og sejladsbestemmelserne derfor skal ændres..
Efter sejladsen tænder vi grillen.
Lørdag den 26. september afholdes klubmesterskabet - nærmere herom senere