Duelighedsbevis (Den teoretiske del)

Helsingør Sejlklub i 2018 vil afholde kursus i navigation og søvejsregler med henblik på opnåelse af Duelighedsbevis i Sejlads.

Kurset vil være delt i to. På del 1 undervises i den teoretiske del og afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamen.
Efter bestået eksamen fortsættes på del 2,- kursus i praktisk sejlads, der ligeledes afsluttes med eksamen.

Undervisningen på del 1 vil foregå i klubbens lokaler på følgende dage kl. 9-16:

Lørdag/søndag den 3. og 4. marts Søvejsregler, navigation og opgaver.
Lørdag/søndag den 10. og 11. marts Søsikkerhed, pensumgennemgang og opgaver.
Lørdag/søndag den 17. og 18. marts Opgaver og eksamen.

Del 2 planlægges medio marts og forventet afsluttet inden udgangen af april.

Der må forventes hjemmeopgaver og alm. forberedelse.

Kursusafgiften vil være 700,- kr. pr. deltager. Hertil skal lægges udgifter til eksamen (ca. 350,- kr) og udgifter til lærerbøger, kort m.m.

Underviser vil være Morten Timmermann, som kan kontaktes for yderligere oplysninger, og som tager imod tilmeldinger.

Tlf. 24220291, mail Timmermann133@privat.dk.