Klubbens aktiver

Klubhuset

(ejes i fællesskab med Motorbådsafdelingen)Klubben fra oven.jpg

Klublokalet m. cafe på 1. sal
Restaurant Kronborg Havbad i stuen
Klubkontorer

HavneGrillen

(ejes i fællesskab med Motorbådsafdelingen)

Jollehuset

Ejes af Sejlerafdelingen (Helsingør Sejlklub)

Stedet

(ejes i fællesskab med Motorbådsafdelingen)

Et undervisningslokale bag Havnegrillen

Værkstedet

(ejes i fællesskab med Motorbådsafdelingen)

Ligger på pladsen bag Havnekontoret

Dommertårnet

for enden af sdr. mole

Provianten

(Motorbådsafdelingens værested (det gamle jollehus ved bro 14))

Klubbåde

(ejes alle af sejlerafdelingen)

Maja: En Fåborgjolle, der har været klubbens tro følgebåd siden 1978

J/80: 2 styk

HAS'en: En sejlbåd af typen IF, som kan lejes af klubmedlemmer og bliver brugt til sejlerskole

Ynglinge: 1 styk

Fevajoller. 4 styk 2 mands joller

29'er. 1 styk

Optimistjoller: ca. 20 velfungerende joller til de yngste

Olivia: Grå RIB

Den røde RIB fra 2014

Den Blå RIB fra 2014