Turudvalget invitere på den årlige tematur

Årets  tema fællestur d. 25.8. - 27.8 går til Helsingborg med besøg på frilandsmuseet Fredriksdal med temaet "motion og historie”!

Turudvalget har lavet følgende program:

Fredag d. 25 august : 

Ankomst eftermiddag / aften (forsøg at finde plads på flydebroerne) - fælles grill for de som har lyst - man medbringer selv mad og drikke. Sejlklubben står for grillkul m.v.

Lørdag d. 26. august:

Ankomst for de sene!

Kl 11.00 afgang til fods mod Fredriksdal - medbring gerne mad og drikke til frokosten, som vi indtager i Fredriksdal på et passende sted.

Se mere om Fredriksdal på www.fredriksdal.se! Sejlklubben giver is efter frokost.

Kl. 15.00 retur til havnen

Kl. 18.00 tænder vi grill igen og spiser sammen! Medbring selv mad og drikke!

Søndag d. 27. august:

Fælles morgenmad kl 09.00 hvor sejlklubben giver æg, baked beans og bacon. Resten af morgenmaden medbringes selv!

Retursejlads til Heisingør når det passer!

Såfremt man ønsker det kan man tage færgen til Helsingborg og det er også muligt at køre med bus til/fra Fredriksdal for de som foretrækker det.

Vi jo har en aftale om at kunne ligge 2 dage i Helsingborg Havn uden at skulle betale havnepenge - husk at båden skal have mærke på fra vor egen havn, for at kunne bruge dette.

Ellers er omkostninger per person ud over mad og drikke SEK 70,- som er prisen for adgangen til Fredriksdal.

Af hensyn til indkøb og organisering er der brug for bindende tilmelding senest d. 17.8 med angivelse af bådnavn og antal deltagere på mail til jan.madsen@viatempo.biz. Eventuelle spørgsmål samme sted.

Vi krydser fingre for vejret og glæder os til at se jer!

M.h.

Turudvalget"