Standerhejsning - Formandens tale

Så er 2017 sæsonen for alvor skudt igang, da HAS hejste standeren kl. 13.00. Nedenfor kan du læse et uddrag af formandens tale. Resten finder du HER

 Velkommen til Helsingør Amatør Sejlklubs standerhejsning 2017.

 

Traditionen tro skal formanden for Sejlklubben holde forårstalen og formanden for Motorbåd afdelingen efterårstalen. Min tale i dag vil derfor i stort omfang handle om sejlerafdelingens aktiviteter.

Motorbådsafdelingen har ikke bidraget med noget, som de ønsker frembragt i denne tale.

I sidste års tale nævnte jeg, at vi havde brugt vinteren til at forhandle med kommunen om et maritimt center, som ikke blev til noget, og vi fortsatte som vanligt, dog med en stor omfattende renovering, hvor Motor og Sejl desværre ikke er enige om omfanget af den fremtidige renovering af klubhuset. Det har så ført til nogle forhandlinger om evt. skilsmisse.

Jeg havde dog allerhelst set at vi blev en klub, med den fælles interesse, at sejle og nyde tilværelsen på vandet i en båd

. Det kan desværre ikke lade sig gøre. Så er det bedst for begge afdelinger at gå hver til sit. Så denne vinter er der brugt en del energi på forberedelse til en evt. skilsmisse, forhandlingerne foregår stadig. Sejl har tilbudt motor, samme tilbud som kommunen tilbød, da vi forhandlede med dem sidste vinter.