Byudvikling med havnen som udgangspunkt

Med temaet ”Havnen tættere på byen – byen tættere på havnen” gav Helsingørs nye Havnechef, Jesper Schrøder, et interessant indblik i, hvilke planer der ligger for byen og havnen i fremtiden.

Rammerne var biblioteket på Kulturværftet, hvor godt 80 helsingoranere var dukket op for at høre om byens og havnens fremtid. Jesper Schrøder gav mange inspirerende bud på, hvordan barrieren mellem byen og havnen kunne nedbrydes så passagen mellem by og havn blev nemmere – for borgere og turister. En ting er sikkert; der skal tjenes penge på turismen, havnen og de seværdigheder som Helsingør byder på.

Jesper Schrøder kunne også oplyse, at DOK 2 bliver ny oplevelsesramme for gamle skibe, da der er planer om at Nationalmuseets træskibssamling skal i vinteri i Helsingør. Bl.a. kommer fyrskibet Gedser Rev til at kunne beskues i dokken i vinterhalvåret. Hal 16 kommer i den forbindelse til at danne rammer om formidlingen af de danske skibe, da man etablerer værksted i hallen til at kunne vedligeholde de gamle skibe. Der arbejdes på en krydstogtspier i den sydlige del udfor Scandlines. Her er ambitionen at selv de største krydstogsskibe skal kunne lægge til. I 2017 anløber 7 krydstogtsskibe Helsingør, og det tal kunne sagtens være markant højere hvis vi havde faciliteterne til det. I vinterhalvåret kunne pieren passende bruges til at transportere flisen fra de Baltiske lande ind til fjernvarmeanlægget.

For Helsingør Nordhavn var der en masse tanker i gang. Helt overordnet mangler der en plan for hvad man vil med den del af havnen på den lange bane. Så her er virkelig potentiale for at få udviklet havnen til gavn for brugerne. Et par eksempler var, at man ville lave et oplevelsesområde foran havnekontoret i samarbejde med Øresundsakvariet. Dette skal tiltrække en masse skolebørn der kan blive klogere på det våde element der omgiver os. Kajakklubben rykkes fra nuværende faciliteter til nye ved klubbens jollehus. En tanke var at placere en tømmerflåde til vinterbaderne ved indsejlingen til Nordhavnen. Denne skulle gøres attraktiv med sauna og omklædning for de badende vikinger. Den nye Havnechef lovede da også, at benzinstanderen og kranen på midtermolen forblev til gavn for lystsejlerne.

Alt i alt en masse gode ideer og ikke mindst en stor interesse for at fremme aktivitetsniveauet i begge havne.