Kursusvirksomhed

Kursusprogrammet for Helsingør Sejlklub - voksenafdeling

Der er endnu ledige pladser på Duelighedskursus og VHF kursus.

November – 2016
Duelighedskursus.
Kurset begynder med det teoretiske pensum 20 onsdage fra uge 45. og afsluttes med teoriprøve i foråret. Der følges op med praktisk undervisning og praktisk prøve.
Sted: Helsingør Sejlklub. Pris: kr. 200 pr. elev til dækning af omkostninger.
Øvrige udgifter: ca. kr. 1100 til lærebøger og søkort. Eksamensgebyr teoriprøve: kr. 110.
Deltagelse i kurset forudsætter medlemskab af sejlklubben. Kursusleder: Ole Næsted


Februar - 2017
VHF – Kursus.
Kurset i brug af VHF-radio gennemføres over en weekend i februar måned, og er et intensivt kursus med efterfølgende eksamen i København.
Sted: Helsingør Sejlklub. Prisen er ca. 1500 kr. + udgifter til eksamensgebyr og materialer (ca. 1000 kr.)
Kurset oprettes ved tilstrækkelig tilmelding. (15. personer)
Deltagelse i kurset forudsætter medlemskab af sejlklubben.
Kursusleder: ekstern lærer
Marts, april – 2017
Kapsejladsregel kursus.
Kurset gennemføres over 3 aftener i marts – april måned, hvor kursisterne aktivt sammen med underviseren gennemgår de gældende regler inden for kapsejlads.
Kurset henvender sig både til øvede og begyndere.
Sted: Helsingør Sejlkub. Gratis for medlemmer.
Kursusleder: Kim Dragstrup
April – 2017
Sejlerskole for Begyndere:
Formålet er at give deltagerne en praktisk introduktion til den basale håndtering af en sejlbåd. Man lærer om bådens bestanddele, søsikkerhed, sejladsteknik med storsejl og forsejl, knob samt om vejr og vind. Efter kurset kan deltagerne være gaster på en sejlbåd i op til frisk vind, 11m/s eller føre en mindre båd i godt vejr, jævn vind op til 8 m/s. Det kræver ikke særlige forudsætninger at deltage i kurset.
Varighed: 16 uger a 3 timer
Sted: Helsingør Sejlklub Pris: 2000 kr.
Deltagelse i kurset forudsætter medlemskab af sejlklubben.
Kursusleder: Mads Staunskjær m.fl.

Sejlerskole for øvede:
Formålet er at give deltagerne viden og rutine i håndtering af båd, sejl og sejltrim. Man lærer om sejladsteknik med storsejl, forsejl og spiler. Efter kurset kan deltagerne være gaster på en sejlbåd i op til hård vind, 14 m/s eller føre en båd i godt vejr, frisk vind op til 11 m/s. Forudsætningerne for at deltage i kurset er at man har sejlet sejlbåd som gast eller skipper, og kender bådens bestanddele m.v. svarende til den viden og kunnen, man opnår på begynderkurset.
Varighed: 16 uger a 3 timer.
Sted: Helsingør Sejlklub Pris: 2000 kr.
Deltagelse i kurset forudsætter medlemskab af sejlklubben.
Kursusleder: Mads Staunskjær m.fl.
 


Maj – 2017
Praktisk Kapsejlads introduktions – kursus
Kurset henvender sig til bådejere der gerne vil have en introduktion og træning i praktisk kapsejlads.
Kurset arrangeres over 2 lørdage (eller søndage) i Maj – Juni måned, hvor der vil blive trænet kapsejlads starter, mærke rundinger og boathandling.
Sted: Helsingør sejlklub. Pris 500 kr. per båd
Kursusleder: Kasper Wedersøe m.fl.
Tursejlads – kursus
Tursejlads kurset arrangeres som en forlænget weekend (afgang fredag og hjemkomst søndag)
Turens rute og længde afhænger af vejret og deltagerne. Det forventes at deltagerne selv tager et aktivt ansvar for planlægningen og gennemførelsen af sejladsen.
Der vil så vidt muligt blive planlagt en længere distance, der inkluderer en natsejlads.
Deltagerne skal selv medbringe personligt sikkerhedsudstyr og tøj.
Begyndelsessted: Helsingør Sejlklub. Pris per person 500 kr.
Kurset oprettes ved tilstrækkelig tilmelding. (minimum 3. personer)
Deltagelse i kurset forudsætter medlemskab af sejlklubben.
Kursusleder: Kasper Wedersøe m.fl.
Tilmelding:
Tilmelding til mail@helsingorsejlklub.dk. Ved overtegning gælder "først til mølle" princippet.

Yachtskipper 3 kursus
Helsingør Sejlklub er blevet tilbudt et begrænset antal pladser i Nivå Bådelaugs yachtskipper 3 kursus. Tilmelding på Nivå Bådelaugs hjemmeside.